Lisans Programı

Bölümümüze ait lisans müfredatı ekte pdf olarak bulunmaktadır. Müfredata ait ders içeriklerine https://obs.aksaray.edu.tr/oibs/bologna adresinden Akademik Birimler, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü seçilerek ulaşılabilir.